تـلفکس : ۱۳ ۲۰ ۶۳ ۳۶ ۰۲۶مدیریت : ۵۸۲ ۶۶ ۱۴ ۰۹۱۲(رومینا)مسئول فروش : ۵۸۲ ۶۶ ۱۴ ۰۹۱۱شماره تلگرام : ۰۹۳۹۱۴۶۶۵۸۲ persianplasticcoemailpersianplasticcotelegram

آنچه تا به امروز انجام شده است

گالری تصاویر

در این بخش تصاویـری از مجموعه پرشین پلاستیک برای آشنایـی چـه بیشتر شما مشتریان گـرامی بـا تـوانمندی و تجهیزات خـود آمـاده کرده ایم. ما در پرشین پلاستیک همراه سخت تلاش می کنیم تا محصولات با کیفیت و بی نقصی را ارائه نموده و به طبع آن رضایت کامل شما مشتریان گرامی را همراه خود داشته باشیم.