تـلفکس : ۱۳ ۲۰ ۶۳ ۳۶ ۰۲۶مدیریت : ۵۸۲ ۶۶ ۱۴ ۰۹۱۲(رومینا)مسئول فروش : ۵۸۲ ۶۶ ۱۴ ۰۹۱۱شماره تلگرام : ۰۹۳۹۱۴۶۶۵۸۲ persianplasticcoemailpersianplasticcotelegram

مقام:
بخش روابط عمومی
آدرس:
ایران، البرز، فردیس، بلوار مپنا، شهرک صنعتی نور، نبش خیابان نور چهارم غربی، پرشین پلاستیک
تلفن:
13 20 63 36 026
موبایل:
582 66 14 0912
ارسال ایمیل
اختیاری