تـلفن : ۴۶۸۹۲۶۹۲ ۰۲۱فکس : ۴۶۸۹۲۵۰۷ ۰۲۱مدیریت : ۵۸۲ ۶۶ ۱۴ ۰۹۱۲(رومینا)مسئول فروش : ۵۸۲ ۶۶ ۱۴ ۰۹۱۱شماره تلگرام : ۰۹۳۹۱۴۶۶۵۸۲ persianplasticcoemailpersianplasticcotelegram

مقام:
بخش روابط عمومی
آدرس:
جاده شهریار، هفت جوی، مجتمع صنعتی زرین دشت، بن بست رز پلاک 41.2
تهران
هفت جوی
ایران
تلفن:
46892692 021
نمابر:
46892507 021
ارسال ایمیل
اختیاری